Оновлено
2022-07-27
00:46

Шановний абітурієнте!
Колектив кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання за спеціальністю 242 – „ТУРИЗМ” за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.


ПЕРШИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ (БАКАЛАВР)
Ваговий коефіцієнт бала атестата К4=0,1

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ (ПОВНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)
242 «Туризм». ОП «Міжнародний туризм».    Освітня програма >>>      Презентація ОП >>>
Ліцензійний обсяг - 60. Максимальний обсяг державного замовлення - 10

Перелік сертифікатів УЦОЯО:
За держзамовленням і на договірні умови:
•    Українська мова та література (0,2);
•    Іноземна мова (0,2);
•    Історія України, або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія (0,5).

Основні сфери діяльності: працевлаштування випускників охоплює управлінсько-адміністративні та профільні посади на туристичних підприємствах, зокрема у сфері міжнародного туризму.
Програма навчання за спеціальністю 242 «Туризм» включає фундаментальні економічні дисципліни, до яких належать: економіка та фінанси підприємств, міжнародна економіка, менеджмент та ін. Основна увага приділяється таким професійно-орієнтованим дисциплінам: туристичний менеджмент, туристичний маркетинг, технологія готельної та ресторанної справи, технологія та організація туристичної діяльності, міжнародний туризм. Поглиблено вивчаються іноземна мова і туристичне країнознавство.

ДЕННА ФОРМА (СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)
Для вступників, які здобули ОКР Молодшого спеціаліста / ОПС Фахового молодшого бакалавра, ОС Молодшого бакалавра
242 «Туризм». ОП «Міжнародний туризм» (на 2-й курс).  Освітня програма >>>

Конкурсні предмети:
• Українська мова і література (0,25);
• Історія України (ДЗ або ПЛ) (0,25) або будь який інший предмет (ПЛ) (0,25);
• Фаховий іспит (242) «Організація туризму» (0,5)
Примітка:
ДЗ – можливе навчання за держзамовленням
ПЛ – навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб

Студенти денної форми навчання можуть бути поселені в гуртожиток.

ЗАОЧНА ФОРМА (ПОВНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)
Ваговий коефіцієнт бала атестата К4=0,1
242 «Туризм». ОП «Міжнародний туризм».  Освітня програма >>>
Ліцензійний обсяг - 30. Максимальний обсяг державного замовлення - 5

За держзамовленням і на договірні умови:
• Українська мова і література (0,2);
• Іноземна мова (0,2);
• Історія України, або математика, або географія, або біологія, або фізика, або хімія (0,5).

Основні сфери діяльності: працевлаштування випускників охоплює управлінсько-адміністративні та профільні посади на туристичних підприємствах, зокрема у сфері міжнародного туризму.
Програма навчання за спеціальністю 242 «Туризм» включає фундаментальні економічні дисципліни, до яких належать: економіка та фінанси підприємств, міжнародна економіка, менеджмент та ін. Основна увага приділяється таким професійно-орієнтованим дисциплінам: туристичний менеджмент, туристичний маркетинг, технологія готельної та ресторанної справи, технологія та організація туристичної діяльності, міжнародний туризм. Поглиблено вивчаються іноземна мова і туристичне країнознавство.

ЗАОЧНА ФОРМА (СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)
Для вступників, які здобули ОКР Молодшого спеціаліста / ОПС Фахового молодшого бакалавра, ОС Молодшого бакалавра
242 «Туризм». ОП «Міжнародний туризм» (на 2-й курс). Освітня програма >>>

Конкурсні предмети:
• Українська мова і література (0,25);
• Історія України (ДЗ або ПЛ) (0,25) або будь який інший предмет (ПЛ) (0,25);
• Фаховий іспит (242) «Організація туризму» (0,5)

 

ДРУГИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ (МАГІСТР)
Термін навчання 1,5 роки

Денна форма
242 «Туризм». ОП «Туризмознавство». Освітня програма >>>
Вступні випробування:
• Фаховий іспит (0,7)  Програма фахового іспиту
• Іноземна мова (0,3)

Заочна форма
Термін навчання 1,5 роки
242 «Туризм». ОП «Туризмознавство». Освітня програма >>>
Вступні випробування:
• Фаховий іспит (0,7)  Програма фахового іспиту
• Іноземна мова (0,3)

Тести для вступу до магістратури

З детальною інформацією, щодо вступу в наш університет можна ознайомитися на сайті приймальної комісії.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmastern)гт@Лю+chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.