Оновлено
2022-07-27
00:46

Дистанційне навчання >>>

Підсумкова атестація

Освітній рівень "Бакалавр"

Програма комплексного іспиту на здобуття освітнього рівня „Бакалавр” за спеціальністю 242 „Туризм”

Порядок проведення атестаційного іспиту зі спеціальності 242 “Туризм”

Освітній рівень "Магістр"

Методичні рекомендації щодо проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти ОР "Магістр" у 2021-2022 н.р.

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та організацію роботи Екзаменаційної комісії (затверджене Вченою радою ЧНУ ім. Ю. Федьковича 25 квітня 2020 року, протокол № 5)

Наказ №387. Про затвердження складу ЕК для проведення атестації здобувачів вищої освіти ступеня "Магістр"  та "Бакалавр" у 2021-2022 н.р.

Додаток до наказу №387

Склад екзаменаційної комісії №5. Спеціальність 242 "Туризм" (ОП "Туризмознавство") (магістр денна, заочна форми навчання)

Графік роботи ЕК

Порядок захисту випускових кваліфікаційних робіт

 

  

Прізвище, ім’я, по-батькові викладача

Перелік навчальних дисциплін

Бучко Ж.І.
 1. Cпортивний туризм
 2. Транскордонний туризм
 3. Геоекологія
 4. Організація етнотуризму
 5. Екологічний та агротуризм
 6. Транскордонне регіональне співробітництво в туристичній галузі
Кілінська К. Й.
 1. Рекреаційно-туристичне природокористування
 2. Фізична географія України
 3. Антропогенні аспекти туристики і рекреації
 4. Туризм у Карпато-Подільському регіоні України
Аніпко Н.П.


 1. Країнознавство
 2. Туристичне країнознавство
 3. Методика викладання предмету у вищій школі
 4. Правове регулювання туристичної діяльності
 5. Замковий туризм
Костащук В.І.
 1. Економіка і ціноутворення в галузі туризму
 2. Міжнародний туризм
 3. Географія міжнародного туризму
 4. Основи наукових досліджень
 5. Районування в туризмі
Анлрусяк Н.С.
 1. Діяльність туристських самодіяльних організацій
 2. Технології туристичних продажів у міжнародному туризмі
 3. Міжнародні інформаційні системи в туризмі
 4. Туристично-рекреаційний потенціал територій
 5. Туристичний практикум
 6. Корпоративне управління в туризмі
 7. Організація транспортних послуг і туристичний супровід
Скутар Т.Д.
 1. Технологія туристичної діяльності
 2. Міжнародний туристичний бізнес
 3. Інформаційний менеджмент
 4. Правове регулювання туристичної діяльності
 5. Методика викладання предмету у ВШ
Лопушняк Л.В.
 1. Організація транспортних послуг і туристичний супровід (практичні)
 2. Організація рекреаційних послуг
 3. Екологічний менеджмент і аудит
Смик О.С.
 1. Географія туризму (практичні)
 2. Діяльність туристсько - самодіяльних організацій (практичні)

 

                                                  Графік консультацій викладачів кафедри 

№ п/п

ПІП викладача, посада 

Дні, години проведення консультацій

Місце

1

 завкафедри д.геогр.н., доц. Бучко Ж.І.

вівторок, 14:30 - 15:30

корп.1, ауд.61
2
.геогр.н., проф. Кілінська К.Й. вівторок, 14:00 - 15:00 корп.1, ауд.61
3

к.геогр.н., доц. Аніпко Н.П.

понеділок, 15:00-16:00

корп.1, ауд.61
4

к.б.н., доц. Андрусяк Н.С.

четвер, 12:00 - 13:00

корп.1, ауд.61
5

к.геогр.н., доц. Костащук В.І.

середа, 13:00-14:00

корп.1, ауд.61
6

к.геогр.н., доц. Скутар Т.Д.

вівторок, 13:30-14:30

корп.1, ауд.61
7

к.геогр.н,, асист. Смик О.С.

вівторок, 14:30-15:30

корп.1, ауд.61
8

  к.геогр.н, асист. Лопушняк Л.В.

четвер, 13:00-14:00

корп.1, ауд.61

 

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterj?-ьЇ-@ZШФд{°chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.