Оновлено
2022-07-27
00:46

Спеціальність "ТУРИЗМ", ОП "Міжнародний туризм", освітній рівень "Бакалавр"
(термін навчання – 4 роки): Навчальний план >>>

Силабуси нормативних дисциплін

 1. Геоекологія
 2. Діяльність туристської самодіяльної організації
 3. Економіка і ціноутворення в галузі туризму
 4. Країнознавство
 5. Міжнародний туризм
 6. Організація рекреаційних послуг
 7. Організація транспортних послуг
 8. Основи наукових досліджень
 9. Правове регулювання туристичної діяльності
 10. Спортивний туризм
 11. Технологія туристичної діяльності
 12. Туристське країнознавство

Силабуси вибіркових дисциплін

 1. Антропогенні аспекти туристики і рекреації
 2. Географія туризму
 3. Геоекологічна експертиза у рекреаційно-туристичному природокористуванні
 4. Екологічний та агротуризм
 5. Моделювання та прогнозування в туризмі
 6. Основи соціальної та конструктивної географії
 7. Районування в туризмі
 8. Технології продажів у міжнародному туризмі
 9. Транскордонний туризм
 10. Туризм у Карпато-Подільському регіоні України

Спеціальність "ТУРИЗМ", ОП "Туризмознавство", освітній рівень "Магістр"
(термін навчання – 1,5 роки)

Силабуси нормативних дисциплін

 1. Корпоративне управління в туризмі
 2. Методика викладання предмету у ВШ

Силабуси вибіркових дисциплін

 1. Діловодство в туризмі
 2. Етика бізнесу
 3. Замковий та фортифікаційний туризм
 4. Європейська історико-культурна спадщина
 5. Інформаційний менеджмент
 6. Міжнародний туристичний бізнес
 7. Міжнародні інформаційні системи в туризмі
 8. Музеєзнавство
 9. Рекреаційна географія території рідного краю
 10. Рекреаційно-туристичне природокористування
 11. Туристсько- рекреаційний потенціал території

 

Спеціальність 073 "Менеджмент", ОП "Менеджмент туристичної індустрії", освітній рівень "Магістр"

Силабус дисципліни "Транскордонне регіональне співробітництво в туристичній галузі"

 

Спеціальність 101 "Екологія", освітній рівень "Магістр"
Силабус дисципліни „Екологічний менеджмент і аудит”

 

Спеціальність 106 "Географія", 014 "Середня освіта (Географія)", освітній рівень "Бакалавр"

Силабус дисципліни "Фізична географія України"

 

Загальноуніверситетські дисципліни

1. Силабус дисципліни "Туристичний агент". Презентація
2. Силабус дисципліни "Курорти та готельна база". Презентація

 Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterѓ¶3Ў”K@'ђнchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.