Оновлено
2017-12-05
15:36

Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування

Кафедра соціальної географії та раціонального природокористування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича створена у 2006 році.

Завідувач кафедри: доктор географічних наук, професор Клавдія Йосифівна Кілінська.

Сьогодні на кафедрі працює 8 викладачів, з яких: доктор географічних наук, професор Кілінська Клавдія Йосифівна, кандидати географічних наук, доценти Аніпко Наталя Петрівна, Костащук Володимир Іванович, Андрусяк Наталя Степанівна, Сівак Володимир Карлович, Скутар Тетяна Дмитрівна, асистенти – Каланча Степан Вікторович, Лопушняк Любомир Вікторович. В аспірантурі навчаються Смик Оксана Степанівна, Павлюк Світлана Миколаївна та Левицький Олександр Іванович. Старший лаборант кафедри – Марчук Світлана Іллівна. При кафедрі функціонує лабораторія по вивченню рекреаційного природокористування Карпато-Подільського регіону України.

Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю "Туризм":
Галузь знань - 24 "Сфера обслуговування"
Спеціальність: 6.242 "Туризм", спеціалізація "Міжнародний туризм", кваліфікація "Бакалавр туризму"
Спеціальність: 8.242 "Туризм", спеціалізація "Туризмознавство", кваліфікація "Магістр туризму"

Випускники кафедри за спеціальністю "Туризмознавство (за видами)" отримують диплом магістра та спеціаліста з туризму і мають право здійснювати освітню діяльність у туристичній галузі, а також працювати в органах, на підприємствах та в організаціях, що займаються туристичною діяльністю. Ліцензійний обсяг прийому за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" 90 осіб, за ОКР "магістр" - 60 осіб. Підготовка бакалавра здійснюється як на денній, так і на заочній формах навчання. Сфера діяльності фахівця з туризму – розробка актуальних питань економіки та управління стосовно до різноманітних підприємств туристичної сфери: туристичним фірмам-операторам та агентам, готелям, ресторанам, транспортним організаціям, санаторно-курортним комплексам, музеям, спортивно-розважальним установам, тощо. Також велика увага приділяється пошуку можливостей для розвитку видів туризму, спроможних приносити дохід в економіку країни: культурно-пізнавальний, лікувально-оздоровчий, сільський (агротуризм), водний, круїзний туризм, екологічний та деякі інші. Випускники кафедри за вказаними напрямом та спеціальністю згідно з Державним класифікатором професій можуть працювати на таких посадах: директор оздоровчого, спортивного, туристського комплексу; керівник туристичного підприємства та готельного господарства; завідувач бюро подорожей та екскурсій; начальник туристичної бази; організатор подорожей та екскурсій; керівник туристичної групи; головний фахівець із туризму; інструктор-методист з туризму; керівниками туристичних фірм, агенцій, готелів, санаторно-курортних закладів, туристських баз, завідувачами номерним фондом готелів, фахівцями із конференц-сервісу, організації дозвілля, науковими співробітниками з туризмології, рекреалогії тощо.


Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterJіъ›ъю@Lљцachnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.