Оновлено
2018-12-11
16:17

Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування

Кафедра соціальної географії та раціонального природокористування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича створена у 2006 році.

Завідувач кафедри: доктор географічних наук, професор Клавдія Йосифівна Кілінська.

Сьогодні на кафедрі працює 7 викладачів, з яких: доктор географічних наук, професор Кілінська Клавдія Йосифівна, кандидати географічних наук, доценти Аніпко Наталя Петрівна, Костащук Володимир Іванович, Андрусяк Наталя Степанівна, Скутар Тетяна Дмитрівна, к.геогр.н., асистент Смик Оксана Степанівна, асистент Лопушняк Любомир Вікторович. Старший лаборант кафедри – Марчук Світлана Іллівна. При кафедрі функціонує лабораторія по вивченню рекреаційного природокористування Карпато-Подільського регіону України.

Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю "Туризм":
Галузь знань - 24 "Сфера обслуговування"
Спеціальність: 6.242 "Туризм", спеціалізація "Міжнародний туризм", кваліфікація "Бакалавр туризму"
Спеціальність: 8.242 "Туризм", спеціалізація "Туризмознавство", кваліфікація "Магістр туризму"

Випускники кафедри за спеціальністю "Туризмознавство (за видами)" отримують диплом магістра та спеціаліста з туризму і мають право здійснювати освітню діяльність у туристичній галузі, а також працювати в органах, на підприємствах та в організаціях, що займаються туристичною діяльністю. Ліцензійний обсяг прийому за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" 90 осіб, за ОКР "магістр" - 60 осіб. Підготовка бакалавра здійснюється як на денній, так і на заочній формах навчання. Сфера діяльності фахівця з туризму – розробка актуальних питань економіки та управління стосовно до різноманітних підприємств туристичної сфери: туристичним фірмам-операторам та агентам, готелям, ресторанам, транспортним організаціям, санаторно-курортним комплексам, музеям, спортивно-розважальним установам, тощо. Також велика увага приділяється пошуку можливостей для розвитку видів туризму, спроможних приносити дохід в економіку країни: культурно-пізнавальний, лікувально-оздоровчий, сільський (агротуризм), водний, круїзний туризм, екологічний та деякі інші. Випускники кафедри за вказаними напрямом та спеціальністю згідно з Державним класифікатором професій можуть працювати на таких посадах: директор оздоровчого, спортивного, туристського комплексу; керівник туристичного підприємства та готельного господарства; завідувач бюро подорожей та екскурсій; начальник туристичної бази; організатор подорожей та екскурсій; керівник туристичної групи; головний фахівець із туризму; інструктор-методист з туризму; керівниками туристичних фірм, агенцій, готелів, санаторно-курортних закладів, туристських баз, завідувачами номерним фондом готелів, фахівцями із конференц-сервісу, організації дозвілля, науковими співробітниками з туризмології, рекреалогії тощо.


Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster»l™•@ё¤…Ыchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.