ќновлено
2021-01-21
13:07

 афедра соц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€

 афедра соц≥альноњ географ≥њ та рекреац≥йного природокористуванн€ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича створена у 2006 роц≥.

«ав≥дувач кафедри: д. геогр. н., доц. Ѕучко ∆анна ≤ван≥вна

—ьогодн≥ на кафедр≥ працюЇ 7 викладач≥в: д. геогр. н., доц. Ѕучко ∆анна ≤ван≥вна, д. геогр. н., проф.  ≥л≥нська  лавд≥€ …осиф≥вна, к. геогр. н., доц. јн≥пко Ќатал≥€ ѕетр≥вна, к. геогр. н., доц. —кутар “ет€на ƒмитр≥вна, к. геогр. н., доц.  остащук ¬олодимир ≤ванович, к. б. н., доц. јндрус€к Ќатал€ —тепан≥вна, к.геогр.н., асист. Ћопушн€к Ћюбомир ¬≥кторович. —тарший лаборант кафедри – к.геогр.н. —мик ќксана —тепан≥вна. ѕри кафедр≥ функц≥онуЇ лаборатор≥€ по вивченню рекреац≥йного природокористуванн€  арпато-ѕод≥льського рег≥ону ”крањни.

 афедра зд≥йснюЇ п≥дготовку бакалавр≥в та маг≥стр≥в за спец≥альн≥стю 242 "“уризм", галузь знань - 24 "—фера обслуговуванн€":
ќсв≥тн€ програма "ћ≥жнародний туризм", квал≥ф≥кац≥€ "Ѕакалавр туризму"
ќсв≥тн€ програма "“уризмознавство", квал≥ф≥кац≥€ "ћаг≥стр туризму"

¬ипускники кафедри за спец≥альн≥стю "“уризмознавство (за видами)" отримують диплом маг≥стра з туризму ≥ мають право зд≥йснювати осв≥тню д≥€льн≥сть у туристичн≥й галуз≥, а також працювати в органах, на п≥дприЇмствах та в орган≥зац≥€х, що займаютьс€ туристичною д≥€льн≥стю. Ћ≥ценз≥йний обс€г прийому за осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йним р≥внем "бакалавр" 90 ос≥б, за ќ – "маг≥стр" - 60 ос≥б. ѕ≥дготовка бакалавра зд≥йснюЇтьс€ €к на денн≥й, так ≥ на заочн≥й формах навчанн€. —фера д≥€льност≥ фах≥вц€ з туризму – розробка актуальних питань економ≥ки та управл≥нн€ стосовно до р≥зноман≥тних п≥дприЇмств туристичноњ сфери: туристичним ф≥рмам-операторам та агентам, готел€м, ресторанам, транспортним орган≥зац≥€м, санаторно-курортним комплексам, музе€м, спортивно-розважальним установам, тощо. “акож велика увага прид≥л€Їтьс€ пошуку можливостей дл€ розвитку вид≥в туризму, спроможних приносити дох≥д в економ≥ку крањни: культурно-п≥знавальний, л≥кувально-оздоровчий, с≥льський (агротуризм), водний, круњзний туризм, еколог≥чний та де€к≥ ≥нш≥. ¬ипускники кафедри за вказаними напр€мом та спец≥альн≥стю зг≥дно з ƒержавним класиф≥катором профес≥й можуть працювати на таких посадах: директор оздоровчого, спортивного, туристського комплексу; кер≥вник туристичного п≥дприЇмства та готельного господарства; зав≥дувач бюро подорожей та екскурс≥й; начальник туристичноњ бази; орган≥затор подорожей та екскурс≥й; кер≥вник туристичноњ групи; головний фах≥вець ≥з туризму; ≥нструктор-методист з туризму; кер≥вниками туристичних ф≥рм, агенц≥й, готел≥в, санаторно-курортних заклад≥в, туристських баз, зав≥дувачами номерним фондом готел≥в, фах≥вц€ми ≥з конференц-серв≥су, орган≥зац≥њ дозв≥лл€, науковими сп≥вроб≥тниками з туризмолог≥њ, рекреалог≥њ тощо.


¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmaster:ёЈ~@©З&ШХchnu.edu.ua
 © 1999-2010 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.