Оновлено
2022-07-27
00:46

Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування

Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича створена у 2006 році.

Завідувач кафедри: д. геогр. н., доц. Бучко Жанна Іванівна

Сьогодні на кафедрі працює 7 викладачів: д. геогр. н., доц. Бучко Жанна Іванівна, д. геогр. н., проф. Кілінська Клавдія Йосифівна, к. геогр. н., доц. Аніпко Наталія Петрівна, к. геогр. н., доц. Скутар Тетяна Дмитрівна, к. геогр. н., доц. Костащук Володимир Іванович, к. б. н., доц. Андрусяк Наталя Степанівна, к.геогр.н., асист. Лопушняк Любомир Вікторович. Старший лаборант кафедри – к.геогр.н. Смик Оксана Степанівна. При кафедрі функціонує лабораторія по вивченню рекреаційного природокористування Карпато-Подільського регіону України.

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю 242 "Туризм", галузь знань - 24 "Сфера обслуговування":
Освітня програма "Міжнародний туризм", кваліфікація "Бакалавр туризму". Презентація ОП
Освітня програма "Туризмознавство", кваліфікація "Магістр туризму"

Випускники кафедри за спеціальністю "Туризмознавство (за видами)" отримують диплом магістра з туризму і мають право здійснювати освітню діяльність у туристичній галузі, а також працювати в органах, на підприємствах та в організаціях, що займаються туристичною діяльністю. Ліцензійний обсяг прийому за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" 90 осіб, за ОКР "магістр" - 60 осіб. Підготовка бакалавра здійснюється як на денній, так і на заочній формах навчання. Сфера діяльності фахівця з туризму – розробка актуальних питань економіки та управління стосовно до різноманітних підприємств туристичної сфери: туристичним фірмам-операторам та агентам, готелям, ресторанам, транспортним організаціям, санаторно-курортним комплексам, музеям, спортивно-розважальним установам, тощо. Також велика увага приділяється пошуку можливостей для розвитку видів туризму, спроможних приносити дохід в економіку країни: культурно-пізнавальний, лікувально-оздоровчий, сільський (агротуризм), водний, круїзний туризм, екологічний та деякі інші. Випускники кафедри за вказаними напрямом та спеціальністю згідно з Державним класифікатором професій можуть працювати на таких посадах: директор оздоровчого, спортивного, туристського комплексу; керівник туристичного підприємства та готельного господарства; завідувач бюро подорожей та екскурсій; начальник туристичної бази; організатор подорожей та екскурсій; керівник туристичної групи; головний фахівець із туризму; інструктор-методист з туризму; керівниками туристичних фірм, агенцій, готелів, санаторно-курортних закладів, туристських баз, завідувачами номерним фондом готелів, фахівцями із конференц-сервісу, організації дозвілля, науковими співробітниками з туризмології, рекреалогії тощо.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster ew@B‡Ы.Аchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.