Оновлено
2022-07-27
00:46

Історія кафедри

 

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

На географічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у 2006 р. вперше в Україні створена кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування. Завідує кафедрою доктор географічних наук, професор Клавдія Йосифівна Кілінська. Такий авангардний крок (шоста кафедра на факультеті) став можливим завдяки перспективному та конструктивному баченню декана географічного факультету, доктора географічних наук, професора Валерія Петровича Руденка необхідності підготовки наукових кадрів у галузі туризму та соціальної географії. Основним науково-методичним спрямуванням кафедри є підготовка фахівців за спеціальністю „Туризмознавство” (за видами).

На кафедрі працюють провідні фахівці в галузі туристично-рекреаційного природокористування та оцінки туристично-рекреаційних ресурсів (д. геогр. н., проф. К.Й. Кілінська, доц. В.І. Костащук, доц. Т.Д. Скутар), оцінки рекреаційно-туристичної атракційності пам’яток середньовічної оборонної архітектури та географії замкового туризму (доц. Н.П. Аніпко), соціальної географії (асист. Л.В. Лопушняк), екології та оцінки рекреаційного навантаження на ландшафтні комплекси (доц. Н.С. Андрусяк , к.геогр.н. О.С. Смик). З 2006 р. викладачами кафедри захищена одна докторська дисертація (К.Й.Кілінська) та п'ять кандидатських дисертацій (В.І. Костащук, Т.Д.Скутар, О.С. Смик, С.М. Павлюк, Л.В. Лопушняк).

На кафедрі функціонує стаціонарна аспірантура за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. З 2006 по 2012 рр. викладачами та співробітниками кафедри опубліковані 3 монографії, 13 навчально-методичних посібників. У 2010 р. на базі кафедри була проведена Міжнародна науково-практична конференція „Рекреаційно-туристичне природокористування у Східноєвропейському регіоні: сучасний стан і перспективи”, у роботі якої взяли участь науковці з Польщі, Румунії, Угорщини, України.

Науково-дослідна тематика кафедри визначається її методологічною сутністю - вивченням сучасних особливостей рекреаційно-туристичного природокористування Карпато-Подільського регіону України. Сучасний етап науково-дослідної роботи кафедри характеризується плідною роботою з науковцями Польщі, Румунії, Молдови, Словаччини, Угорщини.

Студенти, що спеціалізуються на кафедрі, беруть активну участь у Всеукраїнських наукових конференціях молодих учених.

Колектив кафедри формує у студентів широкий світогляд і великі можливості адаптації у майбутній професійній діяльності, що робить їх більш конкурентоспроможними на ринку праці. Туристично-краєзнавча практика для студентів І–ІІ курсів проходить по визначних туристично-рекреаційних територіях України, Польщі, Румунії.

Сьогодні викладацький склад кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування представлений 2-ма докторами географічних наук, 4-ма доцентами, 2-ма асистентами. Викладачі кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування є висококваліфікованими фахівцями, справжніми ентузіастами своєї справи, за плечима яких ґрунтовна теоретична підготовка та педагогічний досвід.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster]ю¬Cс@…›PЛІchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.