Оновлено
2022-07-27
00:46

Публікації

 

Публікації викладачів кафедри за 2007-2016 рр.

 Публікації викладачів кафедри за 2017-2021 рр.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Кілінська К.Й. Природокористування та природно-господарська різноманітність. Теоретико-методичні підходи: монографія / Клавдія Кілінська. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018.- 304 с.
 2. Кілінська К. Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва: просторова організація та рекреаційно-туристична оцінка (на прикладі території Чернівецької області) / К. Кілінська, Н. Андрусяк // Монографія. Чернівці, Вид-во Черн. нац. унів. 2020. – 176 с. >>>
 3. Кілінська К.Й., Костащук В.І. Мінерально-сировинні ресурси: сучасний стан та перспективи використання: монографія / Клавдія Кілінська, Володимир Костащук. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 184 с. (ISBN 978-966-423-605-5)  >>>

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Аніпко Н.П. Туристичне країнознавство: навч. посібник: у 2-х ч. / Н.П.Аніпко.-Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2018.-Ч.2 – 280 с.
 2. Міжнародний туристичний бізнес: методичні рекомендації до семінарських занять / уклад.: Т.Д. Cкутар. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2018. 32 с.
 3. Кілінська К. Рекреаційно-туристичне природокористування. / К. Кілінська // Навчально-методичний посібник. Чернівці - Вид-во Черн нац унів–ту імені Ю.Федьковича. – 2021. – 320 с.  >>>
 4. Кілінська К. Палаци та парки Хмельницької області. / К. Кілінська, І. Журба // Навчально-методичний посібник - Чернівці - Вид-во Черн нац унів–ту імені Ю.Федьковича. – 2021. - 60 с.  >>>
 5. Технологія туристичної діяльності : лабораторний практикум / укл. Т.Д. Cкутар. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2020. 64 с. >>>

СТАТТІ У ЗАКОРДОННИХ ВИДАННЯХ:

 1. Kilinska K. The ecological state of water resources of transboundary territory Ukraine (for example Chernivtsi region) / K.Kilinska, V.Hrytsku, O.Smyk // Of the International Symposium “Environmental Quality and Land Use”- Suceava, Romania.- 2017.- S.19-20.
 2. Hrytsku V., Hrytsku U., Kilinska K., Baran L. Problems of reserve in Ukraine // Simposinului internazional Calitatea mediului si utelizarea terenurilor environmental quality and land use.- Iasi, Romania/ 2017. 95-96 P.
 3. Valeriy Rudenko, Myroslav Zayachuk, Zhanna Buchko and Hanna Ieremiia. Farming economies in Ukraine by resource potential aggregate / Human Geographies – Journal of Studies and Research in Human Geography. – Vol. 11, No. 2. – Bucharest, 2017. – P. 231-240.http://humangeographies.org.ro/articles/112/a_112_7_rudenko.pdf
 4. Buchko Z. I. Cross-Border Tourism In Bukovina / Scientific Review of Physical Culture, volume 8, issue 1. – University of Rzeszów, 2018. – P. 37-42. http://62.93.45.40/srpc/Articles/Volume-8/Issue-1/5.aspx
 5. Buchko Z. Cross-Border Ukrainian–Polish Cooperation in the Sphere of Tourism / Economic and Regional Studies. - Volume 13: Issue 3. – 2020. - P. 271-283.https://content.sciendo.com/view/journals/ers/13/3/article-p271.xml
 6. Buchko Z. Transborder recreational tourism complexes (TBRTC) as a result of international collaboration. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 2021.  - 35(3), 76–89. (Web of Science). Режим доступу: https://doi.org/10.24917/20801653.353.5
 7. Hrytsku V. Assessment of Climatic Resources for the Establishment and Development of Tourism in Chernivtsi Region / V. Hrytsku, K. Kilinska, I. Hrytsku-Andriesh, O.Hrushko, B.Chornyy // International journal of cross-cultural studies and environmental communication.- Constanta.-2016.- S-68-71.
 8. Korol O., Skutar T. Comparative Analysis of International (Inbound) Tourism Development within Ukraine and Poland. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Kraków, 2018. Vol 32, No 2. P. 338-355. >>>
 9. Korol O., Skutar T. Theoretical Approaches in the Research of Inbound Tourism: the Case of Bulgaria. GeoJournal of Tourism and Geosites. Oradea, 2019. Year XII, Vol 26, No 3. P. 887-904. >>>
 10. Kilinska K., Yavorska V., Kostashchuk V., Smyk O. Recreational and tourist potential of the transnistrian district of Ukraine. Journal of Education, Health and Sport. 2021;11(03): 283-293. eISSN 2391-8306. DOI  >>>
 11. Kilinskaya K. Rоad landscapes - recreation and tourism sphere segment (on the example of Сhernivtsi city)  / K. Kilinskaya, V. Yavorskaya, L. Lopushnyak // Journal of Education, Health and Sport: Uniwersytet Kzimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Vol. 10, №3 2020. – Р.219-229. >>>
 12. Кілінська К., Яворська В., Заячук М., Сухий П. Methodical approaches to recreational and tourist cycles – fundamentals of recreational and tourist nature management // Journal of Education, Health and Sport: Uniwersytet Kzimierza Wielkiego w Bydgoszczy: 2021. 11(06): – Р. 259-267. >>>

НАУКОВІ ФАХОВІ ВИДАННЯ УКРАЇНИ:

 1. К.Й. Кілінська, Й.Й. Іваніга, В.Й. Чонка, С.І. Чонка. Роль та значення середньої ланки підготовки фахівців для розвитку рекреаційно-туристичної сфери регіону (на прикладі Виноградівського району Закарпатської області) // Науковий вісник Чернівецького університету. - Вип. №. 795 - Географія – Чернівці. - Чернівецький національний університет – 2018. – С. 59-62.
 2. Кілінська К. Екологічні проблеми галузі садівництва у Чернівецькій області / К.Кілінська, П.Сухий, Н.Андрусяк, І.Березка // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – Вип. 808 : Географія. – С.47-54
 3. K.Kilinskaya. Prerequisites for the bilateral reserves creation on cross-border territories (on the example of Ukraine and Romania) / K.Kilinskaya, V.Sivak, O.Smyk, О.Danilovа, О.Maniutinа // Scientific Herald of Chernivtsi University: collection of scientific papers. Chernivtsi: Chernivtsi National University, 2018. – Is. 795: Geography. – P. 5-15.
 4. Kilinskaya Klavdija. Hydro-geo-morphological characteristics transborder rivers in the Carpathian REGION (the example of the territory of Ukraine) / Klavdija Kilinskaya, Yuriy Yushchenko, Oksana Smyk, Hanna Yeremiia // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020. – Вип. 824: Географія. – С. 4-8 >>>
 5. Кілінська К. Просторове розміщення парків-пам’яток садово-паркового мистецтва у межах Чернівецької області / К.Кілінська, Н. Андрусяк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020. – Вип. 824: Географія. – С. 31-36. >>>
 6. Bozhuk T. I., Buchko Z. I. Cross-Border Ukrainian-Hungarian Cooperationin the Sphere of Tourism / T. I. Bozhuk, Z. I. Buchko // Journal of Geology, Geography and Geoecology. Dnipro: Oles Gonchar Dnipro National University, 2018. – 27(1). – P. 35-42. (Web of Science) https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/article/view/493
 7. Бучко Ж.І. Тенденції туризму та транскордонної співпраці в контексті регіональних стратегій розвитку / Ж. І. Бучко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. Вип. 7. - Херсон, 2017. – С. 179-184. (Index Copernicus) https://gj.journal.kspu.edu/index.php/gj/article/view/63
 8. Бучко Ж. Інфраструктурні чинники транскордонного туризму в Чернівецькій області / Ж. Бучко // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2019. – Вип. 808: Географія. – С. 93-99. (Index Copernicus) https://tourlib.net/statti_ukr/buchko.htm
 9. Бучко Ж. Українсько-білоруська співпраця в галузі транскордонного туризму // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020.  - Вип. 826 : Географія. – С. 76 -81. Режим доступу: https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/3192
 10. Аніпко Н.П. Методична розробка екскурсії "Чернівці – ковчег під вітрилами толерантності" / Н. П. Аніпко. // Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки. – 2017. – № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2017_1_3.  (Index Copernicus, ISSN 2410-3748)
 11. Аніпко Н.П. Народні художні ремесла та промисли Гуцульщини, їх значення для розвитку туризму (на прикладі Косівського району Івано-Франківської області) / Н.П. Аніпко, О.С.  Смик, В. Вінтоняк // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – Вип. 808 : Географія. – С.106-112.
 12. Аніпко Н.П. Територіальний брендинг як дієвий інструмент підвищення туристичної привабливості території (на прикладі Тернопільської області) / Н.П. Аніпко, О.С.  Смик, Х. Капуш // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – Вип. 808 : Географія. – С.123-128.
 13. Андрусяк Н.С, Аніпко Н.П, Смик О.С. Аналіз попиту туристів за напрямком Єгипет у 2020 році // Географія та туризм.- Київ.-2020. - №59.- С.45-50. >>>
 14. Андрусяк Н., Аніпко Н. Діяльність туристичних агентств та туроператорів м. Чернівці за напрямком Єгипет// Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020. – Вип. 826: Географія. – С. 82-88
 15. Костащук В.І. SWOT – аналіз перспектив розвитку лікувально-оздоровчого туризму (на прикладі санаторію „Брусниця”) / В.І. Костащук, М.І. Костащук, В.В.Лакуста // Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2017.- Вип. 793 : Географія. – С.55-63.
 16. Костащук В.І. Регулярність та інтенсивність туристичних потоків у міжнародному туризмі в період 2005-2018 років (на прикладі Чернівецької області) / В.І. Костащук // Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2020. Т. 25, вип. 1(36). С. 95- 109 (ISSN 2303-9914)  >>>
 17. Костащук В.І. Характеристика географічних особливостей розвитку ринку туристичних послуг України / В.І. Костащук, В.Н. Підгірна // Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. – Одеса,2020. - Вип 42. С. 108-113. (ISSN 2519-2868) >>>
 18. Костащук В.І. Туристична активність населення Чернівецької області за період 2005-2018 років. / В.І. Костащук, Г.Д. Ходан // Науковий вісник Чернівецького національного університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац. Ун-т, 2020.- Вип. 824 : Географія. – С.90-96. (ISSN 2311-9276) >>>
 19. Костащук В.І. Динаміка вікової структури міжнародного туризму в Чернівецькій області протягом 2005-2018 років. / В.І. Костащук, В.Н. Підгірна // Науковий вісник Чернівецького національного університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац. Ун-т, 2020.- Вип. 824 : Географія. – С.84-89. (ISSN 2311-9276) >>>
 20. Скутар Т.Д. Аналіз сучасного стану інформаційного забезпечення туристичної діяльності в м. Чернівцях / Т.Д. Скутар. // Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки. - 2017. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2017_1_14. (Index Copernicus, ISSN 2410-3748)
 21. Boiko I. Development of the entertainment ethnic animation programs for tourists of different age groups by the example of  tourist and ski resort "Migovo" / I. Boiko, T. Skutar // Scientific Herald of Chernivtsi University: collection of scientific papers. - Chernivtsi: Chernivtsi National University, 2017. – Is. 785: Geography. – 106 p. – P. 42-48. >>>

ПУБЛІКАЦІЇ В ІНШИХ ВИДАННЯХ:

 1. Кілінська К.Й. Функціональне призначення природоохоронних територій: вітчизняний і світовий досвід / К.Й.Кілінська, О.С.Смик // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 5-6 жовтня 2017р./ (за загальною редакцією І.Пилипенка, Д.Мальчикової) – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017.- С. 83-86.
 2. Кілінська К. Рекреаційно-туристичне природокористування фізико-географічних районів Чернівецької області / К.Кілінська, Н.Андрусяк, О.Смик, В.Сівак // Сучасні тенденції розвитку освіти й науки : проблеми та перспективи: зб. наук. праць / [упорядник Ю.І. Колісник-Гуменюк]. – Вип. 2. – Львів– Гомель, 2018. ‒ С.286-294.
 3. Кілінська К.Й., Атаманюк Я.Д. Методичні підходи до вивчення сучасного рекреаційно-туристичного природокористування Придністерських придолинних комплексів // Рекреаційно-туристичне природокористування в Україні: сучасний стан i перспективи : збірник матеріалів 2-ї Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 145-річчю географічної освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (Чернівці, 28-29 жовтня 2021 року). – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2021. – С.15-19. >>>
 4. Кілінська К. Методичні підходи до рекреаційно-туристичного природокористування на транскордонних територіях України і Румунії (на прикладі зелених зон) / К. Кілінська, О. Смик // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. - Мат. міжнар. науково-практ. конференції присвяченої 30-річчю відкриття кафедри географії України та регіоналістики і 80-річчю утворення Чернівецької області (Чернівці, 7-9 травня 2020 р.). Чернівці. Вид.-полігр. підприємство «Місто». – 2020. С. 62-66. >>>
 5. Kilinskaya K. THE STATE MANAGEMENT IN THE FIELD OF RURAL GREEN TOURISM (ON CHERNIVTSI REGION EXAMPLE / K. Kilinskaya, L. Lopushnyak // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. - Мат. міжнар. науково-практ. конференції присвяченої 30-річчю відкриття кафедри географії України та регіоналістики і 80-річчю утворення Чернівецької області (Чернівці, 7-9 травня 2020 р.). Чернівці. Вид.-полігр. підприємство «Місто». – 2020. С. 305-309. >>>
 6. Кілінська К.Й., Кузик А. Подільсько-Буковинська карстова область – об’єкт природно-туристичних маршрутів // Рекреаційно-туристичне природокористування в Україні: сучасний стан i перспективи : збірник матеріалів 2-ї Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 145-річчю географічної освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (Чернівці, 28-29 жовтня 2021 року). – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2021. – С.19-22. >>>
 7. Кілінська К. Сучасні глобальні та регіональні зміни клімату (на прикладі Карпато-Подільського регіону України) / В. Яворська, К. Кілінська // ІУ Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 70-річчю професора Петліна В.М. «Шацьке поозер’я в контексті змін клімату» - 2021 – С. 160-162. >>>
 8. Кілінська К.Й. Кургани та давні поселення – культурно-заповідні ландшафти (на прикладі території Чернівецької області) / К.Й. Кілінська, М.Д. Заячук, С.Д. Брик, Я.Д. Атаманюк // ІУ Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 70-річчю професора Петліна В.М. «Шацьке поозер’я в контексті змін клімату» - 2021 – С. 133-134 >>>
 9. Кілінська К., Яворська В., Атаманюк Я. Геоекологічна експертиза у рекреаційно-туристичному природокористуванні: теоретичні положення // Культурний ландшафт як географічний феномен. Матеріали Міжнародної наукової конференції (23-25 вересня, 2021. –  Чернівці. – Черн. нац. університет імені Юрія Федьковича. – С. 47-48. >>>
 10. Кілінська К.Й. Екологічний аудит стану навколишнього природного середовища Чернівецької області / К. Кілінська, О. Смик // Третя Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку» : збірник матеріалів (22-23 жовтня 2020, м. Херсон, Україна) – Херсон : «ОЛДІ-ПЛЮС», 2020. – С.286-289.
 11. Кілінська К.Й., Смик О.С. Туристичні маршрути – основа активного використання рекреаційно-туристичних ресурсів (на прикладі Придністерських районів Чернівецької області) // Рекреаційно-туристичне природокористування в Україні: сучасний стан i перспективи : збірник матеріалів 2-ї Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 145-річчю географічної освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (Чернівці, 28-29 жовтня 2021 року). – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2021. – С.35-39. >>>
 12. Бучко Ж., Скутар Т., Паламарчук Д. Чернівці як літературно-туристична дестинація // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XV Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2021. – С.48-53. >>>
 13. Аніпко Н. Поліконфесійна спадщина Чернівців як чинник туристичної привабливості міста / Н. Аніпко, Н.Андрусяк: матеріали ХІ Міжн. наук. конференції [«Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід»], (Львів, 15-17 вересня 2017 р. / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І.Франка). – Львів: Львівський нац. ун-т ім. І.Франка, 2017. – С. 9-12.
 14. Аніпко Н.П. Назви вулиць Чернівців як відображення поліетнічності міста та їх представлення в екскурсійних маршрутах / Н. Аніпко // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 5-6 жовтня 2017р./ (за загальною редакцією І.Пилипенка, Д.Мальчикової) – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017.- С. 18-21.
 15. Костащук В. Туристична активність населення Чернівецької області на початку ХХІ століття / В.Костащук //  Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали XІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2018.  С. 156- 161.
 16. Костащук В.І. Теоретико-методологічні аспекти вивчення диспропорцій в міжнародному туризмі / В.І.Костащук, М.І. Костащук // Матеріали ХХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2017. ‒ Вип. 30. ‒ С.40-46.
 17. Костащук В.І. SWOT-аналіз туристичного підприємства, як чинник оптимізації його розвитку (на прикладі КСВ «Буковинська троя») / В.І. Костащук, Ю.Т. Різун // Рекреаційно-туристичне природокористування в Україні: сучасний стан i перспективи : збірник матеріалів 2-ї Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 145-річчю географічної освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (Чернівці, 28-29 жовтня 2021 року). – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2021. – С.51-54 >>>
 18. Костащук В.І. Транспортно-географічне положення Чернівецької області як чинник розвитку міжнародного туризму / В.І. Костащук // Рекреаційно-туристичне природокористування в Україні: сучасний стан i перспективи : збірник матеріалів 2-ї Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 145-річчю географічної освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (Чернівці, 28-29 жовтня 2021 року). – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2021. – С.63-67 >>>
 19. Костащук В.І. Річкова мережа Чернівецької області, як чинник розвитку туризму та рекреації /  В.І. Костащук // Міжнародний та національний досвід суспільно-географічного розвитку туристичної галузі в умовах євроінтеграції. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Мукачево, 29 жовтня 2021 року) ред. кол.: Т.Д. Щербан (гол.) та ін. – Мукачево: РВВ МДУ, 2021.– С. 6-9.  >>>
 20. Лопушняк Л.В. Соціально-економічні чинники рекреаційного природокористування (на прикладі готельного господарства Чернівецької області) / Л.В.Лопушняк // Туризм сучасності: проблеми та перспективи: збірник праць І Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції молодих вчених (м. Тернопіль, 30 травня 2017р.).–Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В. – С.146-150.
 21. Смик О.С. Індустрія дозвілля та розваг в туристичній сфері (на прикладі Чернівецької області) / О.С. Смик // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2018. –С. 279-283.
 22. Смик О.С. Розвиток ресторанного господарства як  складової  туристичної галузі (на прикладі Чернівецької області) / Смик О.С., Єремія Г.І.  // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (7-8 травня 2019 р.) // наук. ред. Л.П. Царик, М.Я. Сивий, А.В. Кузишин, Я.О. Мариняк. – Тернопіль: СМП «Тайп», 2019. – С.184-188.
 23. Смик О. Подієвий туризм як перспективний напрям розвитку туристичної індустрії (на прикладі Чернівецької області) / Смик О., Єремія Г.  // Туризм, географія, краєзнавство: актуальні проблеми теорії і практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16-17 травня 2019 р.). – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2019. – С. 300-305.
 24. Смик О., Єремія Г. Аналіз діяльності національних мереж на готельному ринку України / О.Смик, Г.Єремія // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XV Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2021. – С. 249-254. >>>
 25. Смик О. Організація та особливості рекламної діяльності в сфері туризму / О.Смик // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XV Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2021. – С. 246 - 249. >>>
 26. Смик О., Єремія Г. Віртуальний менеджмент управління якістю послуг індустрії гостинності  / Обліково-аналітичне забезпечення управління бізнес-процесами підприємства. Збірник тез. Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція. 24-25 листопада 2021 р. – Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2021.- С.413-415. >>>
 27. Єремія Г.І, Смик О.С. Система менеджменту та маркетингу – складова розвитку хостельного господарства міста Чернівці // Рекреаційно-туристичне природокористування в Україні: сучасний стан i перспективи : збірник матеріалів 2-ї Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 145-річчю географічної освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (Чернівці, 28-29 жовтня 2021 року). – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2021. – С.43-46. >>>

 

 

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЪBТµ@¶Т|chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.